Tên văn bản Hướng dẫn khen thưởng hoạt động công đoàn năm 2017 và các mẫu đề nghị khen thưởng
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn khen thưởng hoạt động công đoàn năm 2017
Số hiệu văn bản 794/CĐXD-TG Ngày có hiệu lực 21/11/2017
Ngày ban hành 21/11/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phạm Xuân Hải