Tên văn bản Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020.
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020.
Số hiệu văn bản 896/QĐ-BXD Ngày có hiệu lực 17/11/2011
Ngày ban hành 17/11/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Xây Dựng Người ký Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ Xây Dựng