Tên văn bản Chỉ thị của Bộ trưởng BXD và Ban Thường vụ CĐXDVN về tổ chức cuộc vận động " Tổ chức tốt hơn điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành Xây dựng
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Chỉ thị của Bộ trưởng BXD và Ban Thường vụ CĐXDVN về tổ chức cuộc vận động " Tổ chức tốt hơn điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành Xây dựng
Số hiệu văn bản 124 LT/BXD-CĐ Ngày có hiệu lực 29/04/1994
Ngày ban hành 29/04/1994 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành BXD - CĐXDVN Người ký Ngô Xuân Lộc Bộ trưởng BXD, Vũ Tất Ban CĐXDVN