Tên văn bản Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Ngày 30/6/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động, công tác sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc và chế độ báo cáo đối với cơ sở y tế các tuyến cơ sở, huyện, tỉnh.
Số hiệu văn bản 19/2016/TT-BYT Ngày có hiệu lực 15/08/2016
Ngày ban hành 30/06/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Y tế Người ký Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long