Tên văn bản Hướng dẫn 1368 về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn 1368 về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tâm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản HD 1386/HD-TLĐ Ngày có hiệu lực 15/09/2016
Ngày ban hành 15/09/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Người ký Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Ngàng