Tên văn bản THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Số hiệu văn bản 13/2016/TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực 01/08/2016
Ngày ban hành 16/06/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Người ký Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp