Tên văn bản Thông tư hướng dẫn quản lý bệnh ngề nghiệp
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông tư hướng dẫn quản lý bệnh ngề nghiệp
Số hiệu văn bản 28/2016/TT-BYT Ngày có hiệu lực 15/08/2016
Ngày ban hành 30/06/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Y tế Người ký Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Long