Tên văn bản Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH
Số hiệu văn bản 15/2016/TT-BYT Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Ngày ban hành 15/05/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Y tế Người ký Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Long