Tên văn bản Thông tư Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông tư Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
Số hiệu văn bản 07/2016/TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Ngày ban hành 15/05/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Người ký Thứ Trưởng Doãn Mậu Diệp