Tên văn bản Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Số hiệu văn bản 01/2016/TT-BNV Ngày có hiệu lực 01/03/2016
Ngày ban hành 13/01/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ Người ký Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa