Tên văn bản Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Số hiệu văn bản 05/2014/TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực 01/05/2014
Ngày ban hành 06/03/2014 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Người ký Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh