Tên văn bản Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Số hiệu văn bản 07/2014/TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực 01/05/2014
Ngày ban hành 06/03/2014 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Người ký Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh