Tên văn bản Thông tư của Bộ Công thương về việc quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông tư của Bộ Công thương về việc quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
Số hiệu văn bản 31/2014/TT-BCT Ngày có hiệu lực 18/11/2014
Ngày ban hành 02/10/2014 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Cao Quốc Hưng