Tên văn bản Thông tư của Bộ Công thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông tư của Bộ Công thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
Số hiệu văn bản 36/2014/TT-BCT Ngày có hiệu lực 08/12/2014
Ngày ban hành 22/10/2014 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Cao Quốc Hưng