Tên văn bản Hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với NLĐ dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
Số hiệu văn bản 627/HD-TLĐ 2016 Ngày có hiệu lực 04/05/2016
Ngày ban hành 04/05/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Phó chủ tịch Mai Đức Chính