Tên văn bản Tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Số hiệu văn bản 602/BXD – PC Ngày có hiệu lực 04/04/2016
Ngày ban hành 04/04/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng Người ký Thứ trưởng Phạm Hồng Hà