Tên văn bản Kế hoạch triển khai “Năm phát triển đoàn viên”
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Kế hoạch triển khai “Năm phát triển đoàn viên”
Số hiệu văn bản 115/KH-CĐXD Ngày có hiệu lực 01/03/2016
Ngày ban hành 01/03/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch CĐXDVN