Tên văn bản Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cấp công đoàn
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cấp công đoàn
Số hiệu văn bản Số: 827/QĐ-TLĐ Ngày có hiệu lực 17/06/2015
Ngày ban hành 17/06/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Người ký Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng