Tên văn bản Thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.
Số hiệu văn bản 1436/ BXD-QLN Ngày có hiệu lực 01/07/2015
Ngày ban hành 30/06/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng Người ký Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng