Tên văn bản Thông tư quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông tư quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
Số hiệu văn bản 14/2011/TT-BXD Ngày có hiệu lực 25/11/2011
Ngày ban hành 25/11/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Xây Dựng Người ký Nguyễn Trần Nam - Thứ trưởng Bộ Xây Dựng