Tên văn bản Hướng dẫn Khen thưởng chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động”
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn Khen thưởng chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động”
Số hiệu văn bản 402/HD-CĐXD Ngày có hiệu lực 18/06/2015
Ngày ban hành 18/06/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM Người ký Đỗ Văn Quảng - Phó chủ tịch CĐXDVN