Tên văn bản Dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa VII, tại Đại hội VIII MTTQVN nhiệm kỳ 2014-2019
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa VII, tại Đại hội VIII MTTQVN nhiệm kỳ 2014-2019
Số hiệu văn bản Dự thảo Ngày có hiệu lực 18/08/2014
Ngày ban hành 18/08/2014 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành MTTQVN Người ký MTTQVN