Tên văn bản TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII
Số hiệu văn bản TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN Ngày có hiệu lực 22/08/2014
Ngày ban hành 22/08/2014 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM Người ký MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM