Tên văn bản Hướng dẫn đóng đoàn phí
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn số 258/HD-TLĐ ngày 07/03/2014 về việc Hướng dẫn đóng đoàn phí.
Số hiệu văn bản Hướng dẫn số 258/HD-TLĐ Ngày có hiệu lực 01/01/2014
Ngày ban hành 07/03/2014 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Người ký Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng