Tìm kiếm 
Tên văn bản KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NĂM 2018
Tải file Download 
Mô tả KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NĂM 2018
Số hiệu văn bản 89 /KH-UBKT Ngày có hiệu lực 30/01/2018
Ngày ban hành 30/01/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký PHÓ CHỦ TỊCH VŨ NGỌC CHÍNH
hud
Sông Đà
Vinaconex
vicem
lilama
vigracela
coma
hancorp
fico
licogi
viwaseen
cdxd4
baolaodong
baoxaydung
Bệnh viện Xây dựng
bvxd vtri
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỬA LÒ
Trung tâm Phục hồi Chức năng – Điều trị bệnh nghề
Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng ngành Xây
rung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng Sầm Sơn