Tên văn bản KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NĂM 2018
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NĂM 2018
Số hiệu văn bản 89 /KH-UBKT Ngày có hiệu lực 30/01/2018
Ngày ban hành 30/01/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký PHÓ CHỦ TỊCH VŨ NGỌC CHÍNH