Tên văn bản KẾ HOẠCH Triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả KẾ HOẠCH Triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam Chương trình hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020 Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hàng năm.
Số hiệu văn bản Số: 142 /KH-CĐXD Ngày có hiệu lực 12/03/2014
Ngày ban hành 12/03/2014 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký PCT THƯỜNG TRỰC NGUYỄN THỊ THUỶ LỆ