Tìm kiếm 
Tên văn bản KẾ HOẠCH Triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam
Tải file Download 
Mô tả KẾ HOẠCH Triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam Chương trình hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020 Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hàng năm.
Số hiệu văn bản Số: 142 /KH-CĐXD Ngày có hiệu lực 12/03/2014
Ngày ban hành 12/03/2014 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký PCT THƯỜNG TRỰC NGUYỄN THỊ THUỶ LỆ
hud
Sông Đà
Vinaconex
vicem
lilama
vigracela
coma
hancorp
fico
licogi
viwaseen
mien_trung
usco
Vicem Hoàng Mai
cdxd4
baolaodong
baoxaydung