Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 28/01/2021 | 10:19

Thứ năm, 28/01/2021 | 10:19

Kể chuyện Bác Hồ: Trí tuệ dùng người của Hồ Chí Minh

Bài học quý giá đầu tiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho công tác xây dựng Nhà nước là khả năng thu phục nhân tâm. Bằng trí tuệ, đức và uy tín của mình, Người đã quy tụ được đội ngũ những cộng sự tài năng và nhiệt tình cống hiến cho dân cho nước. Từ những trí thức phong kiến như Phạm Khắc Hòe, Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Bằng Đoàn… đến đội ngũ trí thức trẻ như Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Minh Giám, Tạ Quang Bửu, Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Trần Đại Nghĩa...

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 7
  • 6
  • 7
  • 2
  • 4
  • 9
  • 0
lên đầu trang