Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 23/09/2021 | 01:07

Thứ năm, 23/09/2021 | 01:07

VIDEO: Xi măng Vicem Hải Phòng – Cái nôi của phòng trào thi đua lao động, sáng tạọ

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, đó là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài phát biểu khai mạc Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc, ngày 1/5/1952. Phong trào thi đua từ đó đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 9
  • 6
  • 7
  • 6
  • 6
  • 8
  • 6
lên đầu trang