Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ sáu, 30/10/2020 | 11:58

Thứ sáu, 30/10/2020 | 11:58

Phim tư liệu: Cty CP điện Việt Lào - Những công trình hữu nghị và phát triển bền vững (Tập 2)

Tập 2: HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 6
  • 9
  • 6
  • 3
  • 6
  • 4
  • 9
lên đầu trang