Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 17/05/2021 | 07:01

Thứ hai, 17/05/2021 | 07:01

Phim tư liệu: Cty CP điện Việt Lào - Những công trình hữu nghị và phát triển bền vững (Tập 1)

Tập 1: KHỞI ĐẦU HỢP TÁC NĂNG LƯỢNG

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 8
  • 5
  • 9
  • 5
  • 4
  • 2
  • 2
lên đầu trang