Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 14/07/2020 | 01:42

Thứ ba, 14/07/2020 | 01:42

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 04:43 ngày 30/08/2019

Được kéo dài thời gian thanh toán chế độ nghỉ việc?

Hỏi: "Khoản 2 điều 47 Bộ Luật Lao động (BLLĐ) quy định trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Vậy trường hợp nào được xem là đặc biệt để DN được kéo dài thời gian thanh toán chế độ cho NLĐ?".
Trả lời: Theo khoản 8 điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì trường hợp đặc biệt để DN và NLĐ được kéo dài thời hạn thanh toán không quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại khoản 2 điều 47 BLLĐ bao gồm: Người sử dụng lao động (NSDLĐ) không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động; NSDLĐ hoặc NLĐ gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; NSDLĐ thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế theo điều 44 của BLLĐ hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách DN, HTX, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo điều 45 BLLĐ.
Theo NLĐ
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 6
  • 0
  • 4
  • 9
  • 0
  • 0
  • 7
lên đầu trang