Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 18/02/2020 | 18:02

Thứ ba, 18/02/2020 | 18:02

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 04:21 ngày 22/08/2019

Có được tính thời gian tham gia BHXH?

Hỏi: "Tôi đang trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản, đến tháng 12-2019 mới hết hạn. Do kinh doanh thua lỗ, công ty tôi dự kiến giải thể vào tháng 10-2019. Theo quy định, thời gian nghỉ thai sản được tính là thời gian tham gia BHXH, vậy thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản còn lại của tôi sau khi công ty giải thể có được tính là thời gian tham gia BHXH không?".
BHXH Việt Nam trả lời: Theo khoản 2 điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH trường hợp hợp đồng lao động (HĐLĐ) hết thời hạn trong thời gian người lao động (NLĐ) nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi HĐLĐ hết thời hạn được tính là thời gian đóng BHXH, thời gian hưởng chế độ thai sản sau khi HĐLĐ hết thời hạn không được tính là thời gian đã đóng BHXH. Thời gian hưởng chế độ thai sản của NLĐ chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi quy định tại khoản 4 điều 31 Luật BHXH không được tính là thời gian đã đóng BHXH. Căn cứ quy định trên, nếu trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản đơn vị chấm dứt HĐLĐ với NLĐ (do công ty giải thể) thì sẽ làm hồ sơ báo giảm trên phần mềm điện tử và chốt sổ BHXH cho NLĐ đến thời điểm đơn vị không nợ. Thời gian nghỉ thai sản sau khi chấm dứt HĐLĐ của NLĐ sẽ không được tính là thời gian tham gia BHXH.
Theo báo NLĐ
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 7
  • 1
  • 8
  • 7
  • 7
  • 7
lên đầu trang