Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 18/02/2020 | 18:02

Thứ ba, 18/02/2020 | 18:02

Tin ngành XD

Cập nhật lúc 04:48 ngày 20/08/2019

Kết quả thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2019

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) ngành Xây dựng năm 2019.


TP Hồ Chí Minh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2019.
Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ; Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Văn bản số 5072/KH-BCĐTƯ ngày 30/11/2018 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ; Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2019 như sau:
Bộ Xây dựng ban hành Văn bản số 750/BXD-GĐ ngày 11/4/2018 về việc triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2019 gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ và các Sở Xây dựng địa phương để hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2019 với các nội dung theo yêu cầu và đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Ngày 17/5/2018, Bộ Xây dựng phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh và các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2019 tại TP Hồ Chí Minh, với sự tham gia của hơn 300 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý thuộc các bộ, ngành, chính quyền địa phương, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức xã hội có liên quan đến ATVSLĐ trong xây dựng, trong đó có hơn 250 người đại diện người lao động đến từ các doanh nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng.
Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã biểu dương, tặng bằng khen cho 10 tập thể có thành tích tốt trong công tác ATVSLĐ năm 2018. Cục Giám định Nhà nước và chất lượng công trình xây dựng phát hành hơn 300 cuốn tài liệu hướng dẫn kiểm tra an toàn và môi trường trong thi công xây dựng cho các cơ quan, đơn vị, người lao động.
Chỉ đạo các cơ quan trung tâm thông tin, báo chí kịp thời đưa tin phản ánh kế hoạch, các hoạt động tổ chức thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ của ngành Xây dựng: Kết quả có trên 30 đầu báo điện tử và các trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, các Sở Xây dựng, các doanh nghiệp hoạt động xây dựng đã đưa tin về Lễ phát động, về kế hoạch, kết quả tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2019.
Năm 2019, có gần 20 Sở Xây dựng tham gia tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ trong xây dựng tại địa phương như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Đồng Tháp, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Ninh Thuận...
Các hoạt động cụ thể như sau: Thành lập Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2019 của tỉnh; Ban hành văn bản hướng dẫn kế hoạch hưởng ứng, tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ gửi các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động xây dựng tại địa phương và yêu cầu tổ chức, thực hiện, báo cáo kết quả; Ban hành kế hoạch kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ tại các quận/huyện, tại các công trình, dự án; ban hành các văn bản đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ) trong quá trình thi công, khai thác sử dụng công trình trên địa bàn;
Tuyên truyền, phổ biến, đăng tải thông tin các tài liệu, văn bản, thông tin cảnh báo về tai nạn lao động, phòng chống sự cố cháy nổ, an toàn trong thi công xây dựng công trình (văn bản như Luật Xây dựng, Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Nghị định 139/2017/NĐ-CP; Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng; Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/2/2018; QCVN 18:2014/BXD, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến ATVSLĐ) và các quy định của địa phương về ATVSLĐ trong xây dựng.
Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức Lễ phát động và hội nghị tập huấn, tuyên truyền công tác ATVSLĐ với sự tham gia của trên 200 người đại diện các cơ quan, doanh nghiệp về xây dựng.
Chủ trì tổ chức kiểm tra ATLĐ, bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng tại các đơn vị, công trình xây dựng, các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; phối hợp các sở, ngành thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ trong xây dựng tại địa phương; đồng thời kiểm tra ATVSLĐ cùng công tác kiểm tra nghiệm thu chất lượng công trình: 10 - 20 công trình, doanh nghiệp/địa phương; tổng hợp, đánh giá kết quả kiểm tra về ATVSLĐ trong thi công xây dựng;
Các hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ còn nhiều, tuy nhiên công tác xử lý vi phạm còn nhẹ, mức xử lý vi phạm thấp.
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng tổ chức, thực hiện: Treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tài liệu, đăng tin bài tuyên truyền Tháng hành động về ATVSLĐ; Kiện toàn tổ chức Hội đồng an toàn vệ sinh viên các cấp; tổ chức ký cam kết thực hiện công tác ATVSLĐ; tổ chức tập huấn, huấn luyện, tuyên truyền về ATVSLĐ, phòng cháy, chữa cháy; tổ chức hội nghị, hội thảo, mít tinh, phát động phong trào thi đua, các cuộc thi tìm hiểu về ATVSLĐ; Tổ chức rà soát lại các biện pháp đảm bảo an toàn trong thiết kế biện pháp thi công, các phương án xử lý, ứng cứu sự cố khẩn cấp; hướng dẫn quy định đảm bảo an toàn đối với cần trục tháp, vận thăng, sàn treo nâng người theo quy định của Nhà nước, địa phương;
Tổ chức tự kiểm tra ATVSLĐ tại hiện trường, trong đó chú trọng kiểm tra việc lập, phê duyệt kế hoạch tổng hợp về ATLĐ, biện pháp kỹ thuật đảm bảo ATVSLĐ đối với các công việc, các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, công tác tổ chức đánh giá, quản lý nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc; Tổ chức biểu dương, khen thưởng, đồng thời xử lý vi phạm về ATVSLĐ;
Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân viên hoặc gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đo kiểm tra môi trường lao động.
Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2019 thực sự đã mang lại hiệu quả thiết thực, tác động trực tiếp đến công tác tổ chức, quản lý của các cơ quan chuyên môn về xây dựng tại các địa phương, tuyên truyền sâu rộng đến các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình trên toàn quốc nhằm nâng cao ý thức, kiến thức, trách nhiệm về công tác ATVSLĐ trong thi công xây dựng.
Sở Xây dựng các địa phương đã chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra ATVSLĐ trong xây dựng, đồng thời lồng ghép với các chương trình kiểm tra của các sở, ngành; tích cực hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ liên quan đến quản lý ATLĐ, bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng bằng nhiều hình thức và trên các phương tiện thông tin truyền thông.
Các doanh nghiệp hoạt động xây dựng đã được các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương hướng dẫn tổ chức, thực hiện các hoạt động hưởng ứng, tăng cường về công tác ATVSLĐ và bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng, được cấp phát các tài liệu hướng dẫn về kỹ thuật ATVSLĐ trong thi công xây dựng.
Kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ cho các Bộ quản lý các ngành nghề có nguy cơ cao về ATVLSĐ còn hạn chế; công tác phối hợp kiểm tra ATVSLĐ liên ngành chưa được thường xuyên; số lượng đơn vị, công trình được kiểm tra ATVSLĐ trong Tháng hành động về ATVSLĐ còn thấp, đặc biệt tại các công trình có quy mô vừa và nhỏ; công tác tuyên truyền về ATVSLĐ chưa sâu rộng đến được nhiều người lao động.
Một số Sở Xây dựng chưa phát động kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ trong xây dựng tại địa phương; nhiều đơn vị, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong xây dựng chưa chú trọng công tác tuyên truyền về ATVSLĐ, chưa tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ phù hợp với đơn vị, còn có doanh nghiệp chưa cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ.
Bộ Xây dựng đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương Tháng hành động về ATVSLĐ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tăng cường các hình thức tuyên truyền sâu rộng về công tác ATVSLĐ trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng; Đề nghị các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp hướng dẫn, kiểm tra liên ngành về công tác ATVSLĐ; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về ATVSLĐ.
Trên đây là báo cáo kết quả Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 của ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo.
Theo Báo Xây dựng
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 7
  • 1
  • 8
  • 7
  • 7
  • 8
lên đầu trang