Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 18/02/2020 | 17:57

Thứ ba, 18/02/2020 | 17:57

Tin TLĐ

Cập nhật lúc 04:22 ngày 02/08/2019

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM LẦN THỨ TƯ (KHÓA XII): CÔNG NHÂN SẼ ĐƯỢC Ở TẠI NƠI CÓ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG TỐT HƠN

Chiều 29.7, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ Tư, khoá XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng để hoạt động Công đoàn (CĐ) hiệu quả hơn trong thời gian sắp tới.

Chú trọng xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS khu vực ngoài nhà nước

Một trong những nội dung được thảo luận tại hội nghị là Tờ trình về chương trình “Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) ngoài khu vực nhà nước có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”. Theo đó, mục tiêu của chương trình này là xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm; đủ năng lực tập hợp đoàn kết, thống nhất trong ban chấp hành CĐCS; có kỹ năng, phương pháp vận động người lao động (NLĐ) gia nhập tổ chức CĐ; có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động CĐ, am hiểu về pháp luật; nắm vững được chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ; xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm cao của đoàn viên (ĐV) và NLĐ; có khả năng thích ứng, có phương pháp, kỹ năng hoạt động CĐ khoa học, sáng tạo; tổ chức các hoạt động thiết thực trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho ĐV, NLĐ; hoàn thành tốt nhiệm vụ của CĐCS theo quy định của pháp luật và Điều lệ CĐ Việt Nam.

Chương trình đặt chỉ tiêu trong nhiệm kỳ, 100% chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước được tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, thời cơ và thách thức của tổ chức CĐ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, 100% chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước được tập huấn, bồi dưỡng về lý luận và nghiệp vụ CĐ; kỹ năng đàm phán, thương lượng tập thể; công tác giám sát việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động; giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngoài ra, hằng năm, Tổng LĐLĐVN tổ chức lớp bồi dưỡng về kỹ năng và nghiệp vụ CĐ cho 50 - 70 chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước tại các doanh nghiệp (DN) từ 2.500 ĐV, NLĐ trở lên.

Theo báo cáo kết quả hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm, các cấp CĐ cử cán bộ nắm cơ sở, kịp thời phát hiện, thông tin, phản ánh về những diễn biến mới phát sinh trong tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); đẩy mạnh tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ chính sách đối với NLĐ nhất là tại các DN đang chờ phá sản, giải thể, có chủ bỏ trốn. Đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền đồng cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện dân chủ tại cơ sở thông qua tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị NLĐ; xây dựng 9.226 quy chế mới, sửa đổi, bổ sung 19.840 quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở cho phù hợp với quy định mới; tổ chức 22.606 cuộc đối thoại định kỳ và 2.928 cuộc đối thoại đột xuất tại DN...

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ hai, phải sang) - trao đổi cùng các đại biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ hai, phải sang) - trao đổi cùng các đại biểu tại hội nghị.

Cần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thiết chế công đoàn

Báo cáo giải trình tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ. Đồng chí một lần nữa tái khẳng định sự cần thiết của triển khai Chương trình “Xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức CĐ trong tình hình mới”, từ đó triển khai những nhiệm vụ của tổ chức CĐ. Tiếp thu các ý kiến, đồng chí Trần Thanh Hải cho biết thêm, cần nghiên cứu ở tầm chiến lược cũng như có việc làm cụ thể để tạo ra nguồn lực đủ mạnh cho tổ chức CĐ theo như chương trình đề ra.

Trước các ý kiến đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thiết chế CĐ tại các KCN, KCX, đồng chí Trần Thanh Hải cho hay, Đoàn Chủ tịch đang chỉ đạo sát sao thực hiện việc này và sẽ đưa ra giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ các dự án trong thời gian tới. “Thường trực Đoàn Chủ tịch luôn trăn trở về tiến độ thực hiện các dự án. Trong thời gian sắp tới, Đoàn Chủ tịch sẽ bàn riêng về thiết chế CĐ, nhận diện những khó khăn, giải pháp để báo cáo lại Ban Chấp hành. Các cấp CĐ cũng cần phải nỗ lực hơn nữa, chủ động vượt qua khó khăn để đạt được những kỳ vọng tổ chức CĐ đề ra. Hoàn thiện các thiết chế CĐ là để CNLĐ - những người đóng góp cho kinh tế phát triển - được sống trong khu vực có chất lượng cuộc sống tốt hơn nơi họ đang sống” - đồng chí Trần Thanh Hải nói.

Theo đồng chí Trần Thanh Hải, tháng 9 năm nay sẽ đưa những CN đầu tiên vào thuê ở khu thiết chế CĐ Hà Nam; song hành với đó là cần đồng bộ hạ tầng, dịch vụ tại khu để phục vụ CN.

Về nội dung “Xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”, có thể thấy đây là vấn đề không mới, và sắp tới cần có những giải pháp đột phá để xây dựng được đội ngũ cán bộ CĐ đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, từ đó xây dựng được nền móng vững mạnh của tổ chức CĐ. Do đó, chương trình sẽ phải nghiên cứu cẩn trọng các ý kiến, vận dụng tối đa để tạo ra chuyển động đột phá.

Về nội dung bầu cử chủ tịch CĐCS, để có cán bộ CĐ không bị ảnh hưởng bởi chủ sử dụng lao động, có được niềm tin của NLĐ thì phải giao quyền bầu cử cho ĐV CĐ quyết định. Đối với công tác đào tạo đội ngũ chủ tịch CĐCS, Tổng LĐLĐVN cũng sẽ có trách nhiệm để nâng cao chất lượng đội ngũ này.

Đồng chí Trần Thanh Hải cũng tiếp thu nhiều ý kiến về đề án thực hiện chuỗi hoạt động kinh tế; Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐ về công tác tài chính CĐ...

Tại hội nghị, các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII.

Theo Báo LĐ

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 7
  • 1
  • 8
  • 7
  • 0
  • 6
lên đầu trang