Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ sáu, 24/01/2020 | 15:57

Thứ sáu, 24/01/2020 | 15:57

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 03:42 ngày 17/07/2019

Hướng dẫn tính chi phí cho công việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đô thị xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình về việc tính chi phí cho công việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Hòa Bình)

Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình được hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đã bao gồm chi phí đánh giá tác động môi trường.

Trường hợp dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì Ban Quản lý dự án đô thị xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình căn cứ nội dung công việc, quy định cụ thể, căn cứ vào các quy định phát luật có liên quan và đề nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn thêm.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý dự án đô thị xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình thực hiện theo quy định.

Theo Báo Xây dựng

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 5
  • 1
  • 6
  • 2
  • 6
  • 5
lên đầu trang