Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 25/05/2020 | 22:08

Thứ hai, 25/05/2020 | 22:08

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 05:17 ngày 20/06/2019

Hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến hợp đồng xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Cty TNHH Tư vấn xây dựng Thuận Bình liên quan đến vấn đề hợp đồng xây dựng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Bộ Xây dựng, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đã ký giữa các bên, phù hợp với quy định tại hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Tại điểm a, Khoản 3, Điều 15, Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định: “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện”.

Tại khoản 2, Điều 26, Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 quy định “Dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng đã phê duyệt là chi phí tối đa để thực hiện công tác tư vấn đầu tư xây dựng và chỉ được điều chỉnh khi thay đổi về phạm vi công việc và tiến độ thực hiện công tác tư vấn đầu tư xây dựng. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được quản lý thông qua hợp đồng tư vấn xây dựng”.

Theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ phần (%) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt. Giá hợp đồng tư vấn xác định trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

Như vậy, về nguyên tắc việc thanh toán hợp đồng tư vấn thiết kế theo hình thức trọn gói được thanh toán theo đúng giá hợp đồng đã ký kết giữa các bên, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện. Việc xác định dự toán chi phí thiết kế, dự toán gói thầu tư vấn tại mỗi giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng phải tính đúng theo quy định của Quyết định số 79/QĐ-BXD.

Theo Báo Xây dựng

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 5
  • 5
  • 6
  • 3
  • 0
  • 5
  • 3
lên đầu trang