Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 01/06/2020 | 05:07

Thứ hai, 01/06/2020 | 05:07

Công đoàn ngành địa phương

Cập nhật lúc 03:29 ngày 31/05/2019

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG THANH HÓA KIỂM TRA VIỆC THỰC HIÊN ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM TẠI CĐCS NĂM 2019

Thực hiện Chương trình công tác của Ban chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng năm 2019, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính Công đoàn năm đợt 1 năm 2019 tại 09 công đoàn cơ sở trực thuộc.
Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 09 Công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa. Nội dung kiểm tra: kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn, việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và phát triển đoàn viên, thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động như tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ độc hại, ăn ca, các chế độ chính sách đối với lao động nữ ...
Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc với Ban chấp hành CĐCS để nghe báo cáo những nội dung theo thông báo kiểm tra. Kiểm tra các loại hồ sơ hoạt động công đoàn; gặp gỡ đoàn viên để nắm bắt tâm tư nguyện vọng. Đoàn kiển tra cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại để các đơn vị khắc phục trong thời gian tới
Thông qua đợt kiểm tra cho thấy, các Công đoàn cơ sở đã phát huy được vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các phong trào thi đua. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng được các công đoàn cơ sở đặc biệt quan tâm, nhìn chung các đơn vị đã đảm bảo đời sống, việc làm, tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động, chế độ thăm hỏi ốm đau hiếu hỷ kịp thời đã động viên người lao động ngày càng gắn bó với tổ chức công đoàn và yên tâm công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các Công đoàn cơ sở cũng đã xây dựng được các loại Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Quy chế hoạt động của Uỷ ban kiểm tra, Quy chế phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các doanh nghiệp đã ký được Thoả ước lao động tập thể với những nội dung đúng theo quy định của Bộ luật lao động và theo chiều hướng có lợi hơn cho người lao động. Các đơn vị cũng đã tổ chức được Hội nghị cán bộ công chức và Hội nghị người lao động ngay từ đầu năm đúng theo hướng dẫn, đảm bảo đúng quy trình.
Các đồng chí Cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị đã đánh giá cao vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở, hoạt động công đoàn cơ sở đã mang lại được nhiều hiệu quả thiết thực cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo được niềm tin của người lao động vào tổ chức công đoàn và ngày càng gắn bó hơn với đơn vị; các phong trào thi đua đã được các công đoàn cơ sở phát động sâu rộng như phong trào Xanh-Sạch-Đẹp, Giỏi việc nước - Đảm việc nhà, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã góp phần nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả công việc, làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của đơn vị.
Công đoàn ngành xây dựng
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 5
  • 6
  • 1
  • 3
  • 8
  • 2
  • 9
lên đầu trang