Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 26/05/2020 | 18:07

Thứ ba, 26/05/2020 | 18:07

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 11:13 ngày 28/05/2019

Có phải hoàn trả chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động?

Hỏi: Tôi ký hợp đồng đào tạo nghề với công ty trong đó cam kết sau khi kết thúc việc đào tạo tôi sẽ làm việc cho công ty trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, do công ty thường xuyên trả chậm lương nên tôi muốn chấm dứt hợp đồng lao động. Trường hợp này tôi có phải hoản trả chi phí đào tạo cho công ty không?

Trả lời:

Điểm b, Khoản 1, Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

Điều 41 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định như sau: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại các Điều 37, 38 và 39 của Bộ luật này.

Khoản 3 Điều 43 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định một trong các nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau: Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp công ty trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động là một trong các trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động phải tuân thủ các quy định về thời hạn báo trước tại Điều 37 của Bộ luật Lao động. Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động.

ST

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 5
  • 5
  • 7
  • 1
  • 0
  • 1
  • 4
lên đầu trang