Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 06/04/2020 | 13:24

Thứ hai, 06/04/2020 | 13:24

Tin ngành XD

Cập nhật lúc 03:57 ngày 24/04/2019

LILAMA 18: Phấn đấu doanh thu năm 2019 đạt 1,232 tỷ đồng

Ngày 20/4, tại TP Hồ Chí Minh, Cty CP LILAMA 18 (mã chứng khoán LM8), đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), báo các tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và thông qua các tờ trình gồm: Phân phối lợi nhuận năm 2018, lựa chọn Cty Kiểm toán tài chính năm 2018, phê duyệt thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát, phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2018, sửa đổi - bổ sung điều lệ hoạt động của Cty.

LILAMA 18 tham gia chế tạo và lắp đặt dự án nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh).

Theo báo cáo của HĐQT, năm 2018, LILAMA 18 đã phát huy hiệu quả thương hiệu, uy tín trong quá trình hoạt động, củng cố thương hiệu và cạnh tranh thị trường, thực hiện nhất quán chủ trương “Lấy khách hàng làm trung tâm, lấy sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng làm mục tiêu, động lực phát triển của doanh nghiệp”. Bên cạnh đó, HĐQT và Ban Giám đốc luôn là một tập thể đoàn kết phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất, năng động, sáng tạo và quyết liệt trong xây dựng, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông nên kết quả sản xuất kinh doanh của Cty năm 2018 đạt và vượt mức kế hoạch, đảm bảo mức thu nhập bình quân của người lao động đạt 10.8 triệu đồng/người/tháng, giúp người lao động yên tâm công tác, phát huy tài năng, trí tuệ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc hoàn thành đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.


Các cổ đông biểu quyết và bỏ phiếu thông qua các tờ trình và nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với mục tiêu đạt một số chỉ tiêu như: Tổng doanh thu đạt trên 1.232 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 32 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 60 tỷ đồng và đầu tư mua sắm tài sản cố định dự kiến 50 tỷ đồng, thu nhập người lao động đạt trên 10.160 triệu đồng/người/tháng... Đặc biệt, đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã biểu quyết mức chia cổ tức năm 2019 là 10% -13% bằng tiền mặt.

Theo Báo Xây dựng

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 5
  • 0
  • 9
  • 6
  • 3
  • 2
  • 4
lên đầu trang