Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 25/05/2020 | 21:58

Thứ hai, 25/05/2020 | 21:58

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 04:21 ngày 06/03/2019

Nghỉ việc rồi có được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh?

Hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 12.2017 đến tháng 5.2018. Do công việc phải đi lại nhiều, bị động thai nên tôi nghỉ việc và chốt sổ bảo hiểm xã hội. Tôi sinh con ngày 13.1.2019 và chồng tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ 2011 đến nay. Tôi có được hưởng chế độ thai sản hay dưỡng sức không?
Trả lời:
Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.
Bạn sinh con vào tháng 1.2019, tính ngược lại 12 tháng là tháng 2.2018. Nếu bạn đóng đủ bảo hiểm xã hội từ tháng 2 đến tháng 5.2018 là được 4 tháng, do đó bạn chỉ được hưởng chế độ thai sản nếu khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
Còn về hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản thì bạn không được hưởng, vì theo quy định để hưởng chế độ này, người lao động phải đi làm trở lại ngay sau khi nghỉ hết thời gian hưởng chế độ thai sản. Trong khi đó bạn đã nghỉ việc, nên không đủ điều kiện hưởng chế độ này. Nếu bạn không được hưởng chế độ thai sản và chồng bạn đang tiếp tục tham gia BHXH đến thời điểm bạn sinh con thì chồng bạn sẽ được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương cơ sở tại thời điểm sinh con theo quy định tại điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.
Văn phòng TVPL
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 5
  • 5
  • 6
  • 3
  • 0
  • 0
  • 6
lên đầu trang