Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 17/06/2019 | 18:29

Thứ hai, 17/06/2019 | 18:29

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 03:47 ngày 10/01/2019

Hoạt động lĩnh vực Văn phòng, một năm nhìn lại


Năm 2018 ghi dấu ấn nhiều sự kiện quan trọng, mang ý nghĩa đặc biệt đối với đoàn viên, công nhân lao động ngành Xây dựng: kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam, năm diễn ra Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội CĐXDVN lần XIII, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. CĐXDVN và các cấp công đoàn trong Ngành tích cực học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm vụ kế hoạch công tác năm, triển khai có hiệu quả chủ đề hoạt động "Vì lợi ích đoàn viên” trong CNVCLĐ. Trước yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động lĩnh vực Văn phòng tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, tăng cường cơ sở vật chất, đáp ứng hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực CĐXDVN; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; đảm bảo thực hiện hiệu quả quy chế hoạt động của Ban Chấp hành CĐXDVN.                  
Công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động từng tuần, tháng, quý, năm được đặc biệt chú trọng. Thường trực Ban Thường vụ theo kế hoạch, tiến độ công việc từng tuần, tháng, họp triển khai, chỉ đạo hiệu quả trên các lĩnh vực, giải quyết kịp thời những vấn đề, điểm nóng của đoàn viên, người lao động. Định kỳ hàng quý, Ban Thường vụ kiểm điểm tồn tại, hạn chế, xác định nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện. Ban Chấp hành thực hiện lãnh đạo, điều hành, tập trung hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, CNVCLĐ là đối tượng phục vụ, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Năm 2018, CĐXDVN tổ chức 04 kỳ họp Ban Thường vụ, 03 kỳ họp Ban Chấp hành, bàn và quyết định các vấn đề quan trọng về nhân sự và tổ chức hoạt động của công đoàn các cấp ngành Xây dựng; hoàn thành Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành CĐXDVN khóa XII, theo đó nhiệm kỳ 2013-2018, có 16 kỳ họp Ban Chấp hành được tổ chức với 80 nội dung được thông qua, tổ chức 31 kỳ họp Ban Thường vụ, bàn và xem xét quyết định 199 vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo hoạt động công đoàn.             
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020, CĐXDVN tiếp tục nâng cao chất lượng thủ tục hành chính, đảm bảo đơn giản hóa, chuyên nghiệp hóa, giảm các thủ tục hành chính, hướng về cơ sở, lấy đoàn viên là đối tượng phục vụ. Nghiên cứu, chọn lọc nội dung báo cáo phù hợp; tiếp tục thực hiện cắt giảm nội dung, đầu số liệu báo cáo của các đơn vị (năm 2015 đã giảm còn 97 đầu mục, năm 2018 giảm còn 40 đầu mục), giúp việc tổng hợp, báo cáo của các đơn vị ngắn gọn về biểu mẫu, trọng tâm, trọng điểm về nội dung, tập trung vào các hoạt động thiết thực, đặc thù ngành Xây dựng. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý tài chính, quản lý đoàn viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và vai trò của tổ chức công đoàn. 
Công tác chuẩn bị chương trình, nội dung, kế hoạch, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động công tác, các Hội nghị, Đại hội được đảm bảo. Năm 2018, CĐXDVN tham gia tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam; tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động động tuyên truyền, giáo dục, văn hóa, thể thao…, mang ý nghĩa và lan tỏa sâu sắc trong CNVCLĐ truyền thống vẻ vang, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên đối với tổ chức công đoàn, phong trào CNVCLĐ. Cùng với các Ban nghiệp vụ, các Tiểu ban Đại hội; Văn phòng CĐXDVN thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực Tiểu ban Nội dung, thường trực Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII CĐXDVN, phối hợp tổ chức thành công Đại hội, được đánh giá là Đại hội của “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo của đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn ngành Xây dựng. Ngay sau Đại hội, công tác xây dựng, triển khai Chương trình làm việc toàn khóa, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội được đặc biệt chú trọng. CĐXDVN tiếp tục triển khai chương trình cải cách hành chính, đổi mới tư duy và phương thức hoạt động ngay đầu nhiệm kỳ XIII, nâng cao chương trình, chất lượng các cuộc họp; kết hợp nội dung các hội nghị, giảm bớt số lượng, thời gian tổ chức cuộc họp; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, điều hành hội nghị, hoạt động công đoàn.  
Chú trọng, đẩy mạnh công tác thông tin tổng hợp, đầu mối phối hợp với các đơn vị trong việc tổng hợp, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐXDVN. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Xây dựng với Công đoàn Xây dựng Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các cục, vụ, viện, các đơn vị trong và ngoài Ngành trong nhiệm vụ công tác. Năm 2018, CĐXDVN tổ chức ký kết và triển khai chương trình phối hợp chỉ đạo với Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng; phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo hoạt động các Công đoàn ngành Xây dựng địa phương. Hoạt động giao ban theo cụm, khối địa phương được duy trì, thực hiện tốt tại cụm công đoàn ngành Xây dựng 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, cụm công đoàn các đơn vị 6 tỉnh Bắc Trung bộ, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, giao lưu học hỏi, nhân rộng điển hình, hỗ trợ trong công tác và hoạt động phong trào.     
Triển khai hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ, đảm bảo thực hiện kiểm soát thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản. Việc quản lý, lưu trữ văn bản bằng hệ thống thông tin qua mạng internet và hộp thư điện tử được thực hiện trên máy tính giúp thuận lợi trong việc hệ thống, tra cứu, trích lục văn bản khi cần, đáp ứng kịp thời công tác trao đổi, chuyển thông tin đến các cấp công đoàn và công việc Cơ quan. Trong năm, Văn phòng đã tham mưu, xử lý kịp thời 1.725 văn bản đến, 805 văn bản đi, đảm bảo thể thức văn bản theo quy định; việc giao nhận văn bản, quản lý văn bản mật, lưu trữ văn bản chặt chẽ theo quy chế; thực hiện đổi lại con dấu và hướng dẫn các công đoàn trực thuộc đổi lại con dấu theo quy định của Bộ Công an, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.  
Công tác quản lý, sử dụng tài sản và ngân sách nhà nước thực hiện chặt chẽ, đúng chế độ quy định; thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ. Rà soát, lập kế hoạch, tổ chức mua sắm, quản lý vật tư, thiết bị, văn phòng phẩm theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, phục vụ kịp thời yêu cầu công tác với mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng kế hoạch, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị đảm bảo vận hành thường xuyên, đáp ứng yêu cầu công việc, tiến độ. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc quản lý, điều hành xe ô tô phục vụ công tác, đảm bảo phục vụ kịp thời, an toàn các chuyến công tác đến các công trình, dự án vùng sâu, vùng xa, thăm hỏi, chia sẻ, trợ giúp người lao động ngành Xây dựng và đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai. Đảm bảo công tác an ninh - bảo vệ, an toàn trật tự trụ sở cơ quan; phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, công tác quốc phòng toàn dân. 
Tăng cường các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với tổ chức công đoàn quốc tế  theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và quy định của TLĐLĐVN. Năm 2018, CĐXDVN tiếp tục được đón nhận sự quan tâm, chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN, Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng; sự quan tâm phối hợp, trao đổi công tác của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài ngành Xây dựng. 
Năm 2019, nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức đặt ra đối với tổ chức, hoạt động công đoàn nói chung và công đoàn các cấp ngành Xây dựng nói riêng. Hoạt động công tác lĩnh vực Văn phòng cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của CĐXDVN và phong trào CNVCLĐ trong tình hình mới.
Văn phòng, CĐXDVN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 0
  • 6
  • 6
  • 2
  • 4
  • 0
lên đầu trang