Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 17/06/2019 | 18:18

Thứ hai, 17/06/2019 | 18:18

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 05:01 ngày 05/01/2019

Có phải bồi thường khi nghỉ việc mà giám đốc không đồng ý?

Hỏi: Tôi đang làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn. Tôi đã viết đơn xin chấm dứt HĐLĐ và gửi lên Công ty báo truớc 45 ngày. Khi gần đủ 45 ngày, kể từ ngày nộp đơn, Phòng nhân sự thông báo không chấp nhận cho nghỉ việc nếu không có chữ ký của giám đốc (giám đốc không đồng ý). 

Nếu tôi tự ý nghỉ việc thì phải bồi thường 60 ngày công như phòng nhân sự thông báo là đúng hay sai? Tôi có được quyền nghỉ và giải quyết các quyền lợi không?

Trả lời:

Khoản 3, điều 37 BLLĐ 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NLĐ như sau: NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ, nhưng phải báo cho NSDLĐ biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại điều 156 của bộ luật này.

Điều 156 BLLĐ 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn HĐLĐ của lao động nữ mang thai như sau: Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ hoặc tạm hoãn thực hiện HĐLĐ. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho NSDLĐ tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Do đó, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều 156 BLLĐ, bạn có quyền nghỉ việc sau khi đã báo trước cho công ty 45 ngày mà không phải có lý do. Công ty có nghĩa vụ phải ra quyết định cho bạn thôi việc, chi trả các chế độ liên quan, chốt, trả sổ BHXH cho bạn.

Việc công ty yêu cầu bạn phải bồi thường 60 ngày công như Phòng nhân sự thông báo là không đúng luật. Bạn có thể khởi kiện công ty nếu không thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Theo Báo Lao động

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 0
  • 6
  • 6
  • 1
  • 9
  • 5
lên đầu trang