Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 18/06/2019 | 09:41

Thứ ba, 18/06/2019 | 09:41

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 09:58 ngày 03/01/2019

Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng làm việc với Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới, ngày 02/01/2019, tại trụ sở Bộ Xây dựng, lãnh đạo CĐXDVN đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng để báo cáo  một số kết quả trong việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam ban hành theo Quyết định 188/QĐ-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Bộ Xây dựng có đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Lê Quang Hùng, Bùi Phạm Khánh, Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Văn Sinh, Phan Thị Mỹ Linh cùng các đồng chí trong Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng. Bên cạnh đó còn có đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó vụ trưởng vụ tổng hợp Văn phòng TƯ Đảng, đồng chí Phạm Quang Hà, Phó Vụ trưởng vụ 5, Ban Tổ chức TƯ Đảng.
Về phía lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam có:  Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch CĐXDVN; các đồng chí Phó Chủ tịch CĐXDVN.
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐXDVN báo cáo tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐXDVN đã báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Xây dựng và CĐXDVN trong năm 2018, kế hoạch năm 2019. Theo báo cáo, trong năm qua, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tích cực phối hợp với Bộ Xây dựng, các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng triển khai nhiều nội dung, hoạt động nổi bật như: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam. Phối hợp với Bộ Xây dựng chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước. Phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn điều kiện sống và làm việc của của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng”; hướng dẫn tổ chức thực hiện quy chế dân chủ; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung ký mới TƯLĐTT; hướng dẫn công tác chăm lo lợi ích cho CNVCLĐ trong Ngành; kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ; vận động đoàn viên người lao động tham gia các hoạt động xã hội. Phối hợp với Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức Lễ phát động Tháng hành động ATVSLĐ ngành Xây dựng lần thứ hai vào tháng 5 năm 2018...
Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Quảng, Phó Chủ tịch thường trực CĐXDVN đã báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; báo cáo công tác xây dựng nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Đồng chí Vũ Ngọc Chính, Phó Chủ tịch CĐXDVN báo cáo tình hình các doanh nghiệp trong Ngành còn nợ kinh phí công đoàn.
Trên cơ sở các báo cáo và quá trình kiểm tra, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác, thay mặt CĐXDVN, đồng chí Phạm Xuân Hải, Phó Chủ tịch CĐXDVN đã báo cáo một số kiến nghị, đề xuất của CĐXDVN với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng với các nội dung: Đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ theo quy định của pháp luật. Đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan đến Bộ phối hợp với CĐXDVN triển khai một số hoạt động như: Tổ chức lễ phát động Tháng ATVSLĐ lần thứ ba năm 2019; tạo điều kiện để CĐXDVN tham gia các đoàn Thanh tra BXD để kiểm tra thực hiện việc thực hiện các chế độ chính sách đối với NLĐ; tạo điều kiện để CĐXDVN được tham gia xây dựng các văn bản quản lý của Ngành liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ… Đề nghị Bộ Xây dựng kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thanh quyết toán kịp thời cho các doanh nghiệp tham gia xây dựng các công trình, dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước do các các bộ, ngành, địa phương làm chủ đầu tư để kịp thời trả lương, đóng BHXH, giải quyết chế độ chính sách cho NLĐ...


Đồng chí Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc


Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, đồng chí Phạm Hồng Hà, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhất trí với các báo cáo của CĐXDVN, kế hoạch trong năm 2019. Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đánh giá: Trong năm 2018, CĐXDVN đã có những kết quả hết sức toàn diện, tích cực và có sự đổi mới, đột phá trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam, xây dựng và triển khai các chương trình công tác theo Nghị quyết Đại hội; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn ngành Xây dựng qua các hoạt động thiết thực như phát động các phong trào thi đua yêu nước, tham gia tích cực vào xây dựng thể chế của Ngành; tích cực tham gia xây dựng đội ngũ CNVCLĐ… Về việc thực hiện Quy chế phối hợp trong năm qua đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các đơn vị đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp đã đề ra; phân công lãnh đạo giữ các mối quan hệ thường xuyên với cơ quan tổ chức có liên quan; luôn chủ động và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bên liên quan triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Hoạt động phối hợp từng bước đi vào nền nếp, tạo ra bước chuyển biến tích cực trong mối quan hệ phối hợp công tác giữa Bộ Xây dựng và CĐXDVN; tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp đã được tăng cường. Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Ngành.
Đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng ghi nhận, đánh giá cao và nhất trí với các kiến nghị, đề xuất của CĐXDVN nhất là việc giải quyết các chế độ chính sách với NLĐ, nợ BHXH, tiền lương cho NLĐ, đồng thời chỉ đạo xây dựng Nghị quyết của Ban Cán sự đảng BXD về các nội dung kiến nghị đề xuất của CĐXDVN và giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Cán sự đảng BXD phối hợp triển khai thực hiện.

Một số hình ảnh
Các đồng chí trong Ban Cán sự đảng BXD  tham dự buổi làm việc
Các đồng chí lãnh đạo CĐXDVN tham dự buổi làm việc
CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 0
  • 6
  • 9
  • 5
  • 3
  • 7
lên đầu trang