Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 17/06/2019 | 17:40

Thứ hai, 17/06/2019 | 17:40

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 03:49 ngày 02/01/2019

Khi nào không được từ chối tăng ca?

Hỏi: Do bị thiệt hại nặng nề sau hỏa hoạn, công ty tôi có yêu cầu nhân viên đến làm thêm giờ để khắc phục hậu quả. Tôi có thể từ chối làm thêm giờ trong trường hợp này không? Nếu phải làm thêm giờ thì thời gian nghỉ bù của tôi được tính như thế nào?
Trả lời:                
Điều 107 Bộ luật Lao động 2012 quy định về làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt như sau:  Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong các trường hợp sau đây:
1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;
2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.
Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 106 của Bộ luật Lao động 2012 quy định về làm thêm giờ như sau: c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.
Khoản 3 Điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định về thời gian nghỉ bù theo Điểm c Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Lao động 2012 được quy định như sau:
a) Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 7 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ;  
b) Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định.
Theo Báo Lao động
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 0
  • 6
  • 5
  • 9
  • 4
  • 1
lên đầu trang