Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ sáu, 24/01/2020 | 15:54

Thứ sáu, 24/01/2020 | 15:54

Tin TLĐ

Cập nhật lúc 04:25 ngày 20/12/2018

Khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của TLĐLĐVN

Ngày 12/12/2018, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 2443/HD-TLĐ về khen thưởng các chuyên đề, trong đó, quy định khen thưởng chuyên đề Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”.
1. Tiêu chuẩn khen thưởng Cờ thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của Tổng Liên đoàn
Là đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trong số các Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích cao trong việc chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của ngành, địa phương.
2. Tiêu chuẩn khen thưởng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của Tổng Liên đoàn
Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của Tổng Liên đoàn được xét tặng cho Công đoàn cơ sở và các cá nhân đạt các tiêu chuẩn như sau:
2.1. Đối với Công đoàn cơ sở
- Đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong số các công đoàn cơ sở có thành tích cao trong việc chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của ngành, địa phương và cấp tương đương.
- Hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng) và năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen đã được tặng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương hoặc Giấy khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và năm đề nghị khen thưởng được công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh.
2.2. Đối với cá nhân
- Là cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của ngành, địa phương.
- Hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng) hoặc hai năm liên tục đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc, trong thời gian đó có 01 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở. Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của Tổng Liên đoàn đã được tặng thưởng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương hoặc Giấy khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.
3. Hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng
- Hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua chuyên đề của Tổng Liên đoàn
+ Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng chuyên đề;
+ Biên bản họp và kết quả bình xét thi đua của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương;
+ Báo cáo thành tích của đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua chuyên đề của Tổng Liên đoàn có xác nhận của các cấp trình khen thưởng.
- Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen chuyên đề của Tổng Liên đoàn
+ Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng chuyên đề;
+ Biên bản họp và kết quả bình xét thi đua của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương;
+ Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị tặng Bằng khen;
+ Văn bản công nhận sáng kiến được áp dụng hiệu quả của thủ trưởng đơn vị nơi sáng kiến đó được áp dụng.
4. Thời gian trình khen thưởng
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng chuyên đề gửi về Tổng Liên đoàn (qua Ban theo dõi chuyên đề) chậm nhất trước ngày 15/3 hàng năm.
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với khối trường học gửi về Tổng Liên đoàn (qua Ban theo dõi chuyên đề) chậm nhất trước ngày 15/9 hàng năm.
Theo TLĐLĐVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 5
  • 1
  • 6
  • 2
  • 3
  • 1
lên đầu trang