Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 21/10/2019 | 17:58

Thứ hai, 21/10/2019 | 17:58

Thời sự

Cập nhật lúc 06:18 ngày 14/12/2018

Điểm mới về lương hưu, BHXH có hiệu lực từ năm 2019

Mức chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp bằng 2,15% dự toán thu, chi bảo hiểm thất nghiệp (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng bảo hiểm thất nghiệp ) được trích từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Căn cứ vào Khoản 2 Điều 56 và Khoản 2 Điều 74 Luật BHXH 2014, mức lương hưu hằng tháng của lao động nam (nghỉ hưu vào năm 2019) đủ điều kiện quy định tại Luật BHXH 2014 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH nếu đóng BHXH đủ 17 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, lao động nam được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.
Theo Nghị quyết 528/2018/UBTVQH14 về chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2019 – 2021 thì mức chi quản lý BHXH, BHTN năm 2019 được thực hiện như sau:
- Mức chi phí quản lý BHXH bằng 2,15% dự toán thu, chi BHXH (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người hưởng BHXH) được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH;
- Mức chi phí quản lý BHTN bằng 2,15% dự toán thu, chi BHTN (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHTN) được trích từ quỹ BHTN;
- Trường hợp thực hiện thu, chi BHXH, BHTN trong năm không đạt dự toán, thì mức chi phí quản lý quy định nêu trên tính trên số thực thu, thực chi.
Theo Báo Người lao động
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 8
  • 7
  • 9
  • 6
  • 4
  • 0
lên đầu trang