Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 27/03/2019 | 01:21

Thứ tư, 27/03/2019 | 01:21

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 04:00 ngày 06/12/2018

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam của TLĐLĐVN

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức CĐ Việt Nam, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn Việt Nam; để Nghị quyết của Đại hội sớm được triển khai tại các cấp công đoàn trong cả nước, ngày 06/12/2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt Nghị quyết cho cán bộ Công đoàn chủ chốt tại 364 điểm cầu trên cả nước. 

Các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu và Phan Văn Anh trực tiếp quán triệt, truyền đạt các chuyên đề.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu các tỉnh, thành phố với 119 đại biểu gồm có: Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch CĐXDVN; các Phó Chủ Chủ tịch CĐXDVN; các đồng chí Ủy viên BCH, UBKT CĐXDVN; các đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách cùng toàn thể CBCCNV cơ quan CĐXDVN.

Tại Hội nghị, các cán bộ công đoàn được học tập, quán triệt 5 chuyên đề. Trong đó, Chuyên đề 1: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội XII CĐVN; Chuyên đề 2: Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; Chuyên đề 3: Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát CĐ trong tình hình mới; Chuyên đề 4: Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức CĐ; Chuyên đề 5: Đổi mới phương thức hoạt động; công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức CĐ. Hội nghị cũng đã thảo luận và giải đáp những ý kiến về Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 của các cấp Công đoàn Việt Nam. Qua học tập, cán bộ công đoàn kịp thời nắm được những quan điểm cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII CĐVN, để nâng cao nhận thức, triển khai thống nhất sáng tạo trong thực tiễn công tác, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam trong tình hình mới. 

CĐXDVN là đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của TLĐLĐVN và cũng là một trong những đơn vị đầu tiên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đến các cán bộ công đoàn chủ chốt các công đoàn trực thuộc CĐXDVN.

Một số hình ảnh

CĐXDVN tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương

CĐXDVN


Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 2
  • 5
  • 4
  • 7
  • 5
  • 9
  • 2
lên đầu trang