Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 25/02/2020 | 18:27

Thứ ba, 25/02/2020 | 18:27

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 11:09 ngày 30/11/2018

CĐXDVN KIỂM TRA CÁC CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ KHU VỰC PHÍA NAM

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN), trong các ngày từ 12-28/11/2018, Đoàn kiểm tra của CĐXDVN gồm: Đồng chí Vũ Ngọc Chính, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT - Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng ban Tài chính-Phó đoàn; đồng chí Đào Thị Hồng Thúy, Trưởng ban Nữ công, Phó Chủ nhiệm UBKT - Ủy viên; đồng chí Lê Hồng Phong, Phó trưởng ban, Phụ trách Ban Chính sách - pháp luật - Ủy viên đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công đoàn và Kiểm tra việc Công đoàn tham gia, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại 05 Công đoàn trực thuộc CĐXDVN khu vực phía Nam: Công đoàn Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP (Fico); Công đoàn Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1); Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp (IDICO); Công đoàn Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC); Công đoàn Công ty cổ phần COTEC.
Qua kiểm tra, các đơn vị cơ bản đã chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, CĐXDVN. Đã ban hành các văn bản của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra sau đại hội nhiệm kỳ: quy chế hoạt động, chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ, chương trình công tác hàng năm… Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt ban chấp hành, ủy ban kiểm tra theo quy định; các nội dung công tác được dân chủ thảo luận, bàn bạc trong tập thể ban thường vụ, ban chấp hành. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương, kế hoạch công tác của CĐXDVN đã được các đơn vị quan tâm. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc, tham gia giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh cũng được quan tâm thực hiện.
Việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công đoàn tại các đơn vị cơ bản đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị trên cơ sở căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước; Mở đầy đủ sổ sách theo dõi, thu, chi minh bạch, rõ ràng, công khai; Hầu hết các đơn vị đều sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính công đoàn tích lũy…
Kết thúc làm việc tại mỗi đơn vị, Đoàn kiểm tra đã kết luận những nội dung đơn vị đã thực hiện tốt, còn tồn tại trong việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và công tác thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công đoàn, đồng thời kiến nghị để đơn vị khắc phục các tồn tạị. Ngoài kiểm tra, Đoàn đã hướng dẫn, trao đổi các nghiệp vụ công tác kiểm tra, tài chính…
Đây là đợt kiểm tra định kỳ của CĐXDVN nhằm giúp Công đoàn các cấp trong Ngành thực hiện tốt hơn Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác tài chính công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐXDVN lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội CĐVN lần thứ XII.
Một số hình ảnh UBKT CĐXDVN làm việc tại các đơn vị Ủy ban Kiểm tra CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 3
  • 2
  • 1
  • 3
lên đầu trang