Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 25/02/2020 | 20:46

Thứ ba, 25/02/2020 | 20:46

Tin TLĐ

Cập nhật lúc 04:39 ngày 27/11/2018

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 2 (khóa XII)

Sáng 27.11, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 2 (khóa XII), đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XII họp tại TP. Hà Nội từ ngày 2-6.10.2018. Hội nghị tập trung vào các nội dung: Thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm, dự báo đến hết năm 2018 và đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; xem xét công tác nhân sự cùng các nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu được nghe đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị về kinh tế xã hội năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019, “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Theo Báo Lao động
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 4
  • 1
  • 3
  • 7
lên đầu trang