Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ sáu, 21/02/2020 | 11:35

Thứ sáu, 21/02/2020 | 11:35

Công đoàn trực thuộc

Cập nhật lúc 03:46 ngày 26/11/2018

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Sông Chu (COMA17) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 24 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Sông Chu (COMA17), Công đoàn Công ty COMA17 đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Ủy viên BCH Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; đ/c Vũ Thị Thu Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Công đoàn Tổng công ty Cơ khí Xây dựng; đại diện Lãnh đạo Công ty COMA17 có đ/c Vũ Xuân Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty; đ/c Đỗ Đình Tâm, Bí Thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cùng 52/54 đại biểu chính thức được triệu tập đại diện cho gần 150 đoàn viên Công ty có mặt tại Đại hội.
Đại hội đã đánh giá những kết quả trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn  đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; Đại hội cũng được nghe ý kiến tham luận của 03 đồng chí đại diện cho các xí nghiệp, phòng ban của Công ty đóng góp vào báo cáo của Đại hội đồng thời cũng nêu ra một số đề xuất, giải pháp để giúp Công đoàn Công ty hoạt động tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.
Phát biểu tại Đại hội đ/c Đỗ Đình Tâm, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty đã biểu dương những thành tích mà Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 vừa qua, mặc dù Công ty còn nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, còn để tình trạng chậm lương người lao động, đồng chí cũng thẳng thắn nhận khuyết điểm trước Đại hội. Tuy nhiên trong nhiệm kỳ vừa qua, Công ty cũng luôn tạo mọi điều kiện để người lao động được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng bậc thợ cũng như các hoạt động của tổ chức Công đoàn. Đồng chí nhấn mạnh hoạt động Công đoàn trong thời gian tới cần phải thực sự đổi mới, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, động viên, chăm lo người lao động để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động để tăng thu nhập cho người lao động.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động công đoàn COMA17 trong nhiệm kỳ vừa qua. 05 năm qua, Công đoàn COMA17 đã có những đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Công ty COMA17 tham gia nhiều công trình trọng điểm trải dài trong cả nước; tổ chức tốt các phong trào thi đua đặc biệt là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" là  đơn vị tiêu biểu có công nhân lao động được tặng thưởng các danh hiệu cao quý của Nhà nước, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam trong nhiều năm; phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội, từ thiện và nhiều hoạt động khác; Công đoàn Công ty đã phối hợp tốt với Ban Lãnh đạo Công ty tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Công ty trong việc giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động, đồng thời cũng tổ chức những hoạt động thiết thực góp phần động viên tinh thần cho người lao động, đoàn kết, gắn bó cùng với Công ty vượt qua khó khăn; Công đoàn Công ty cũng tham gia tích cực vào các phong trào do Công đoàn Tổng công ty tổ chức và cũng đạt được những kết quả khích lệ. Đ/c Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cũng nhấn mạnh về các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới của BCH Công đoàn COMA17 đó là: Phát huy những thành tích đã đạt được, Công đoàn COMA17 cần tiếp tục phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", phát huy hiệu quả các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động như phối hợp tổ chức tốt Hội nghị người lao động, tham gia xây dựng thỏa ước lao động tập thể có ít nhất 03 điều khoản có lợi hơn cho người lao động, tham gia xây dựng các nội quy, quy chế, định mức kinh tế, kỹ thuật...;tiếp tục chủ động, đổi mới phương pháp hoạt động, sáng tạo hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Công ty; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao tạo tinh thần đoàn kết, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, ổn định và nâng cao đời sống của CBCNVLĐ đơn vị.


Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Công ty COMA 17 khóa XXII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 05 đ/c là những người có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm trong các hoạt động phong trào của đơn vị. Đồng chí Trịnh Quốc Tuấn, Trưởng phòng TCHC Công ty được Đoàn Chủ tịch chỉ định triệp tập viên kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa XXII.
                                                                        
Một số hình ảnh:


Công đoàn TCty COMA
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 7
  • 4
  • 0
  • 9
  • 1
  • 7
lên đầu trang